Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Podstawa prawna kontroli

 

  Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim w ramach posiadanych uprawnień wynikających z art 11 ust.1 pkt 2 ustawy o Strażach gminnych prowadzi kontrolę ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego , w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego MultaRadar CD pracującego na częstotliwości 24,100 GHz , a wcześniej  TruCam LTI 20-20 ( art 129b ust 2 pkt 1b ustawy Prawo o ruchu drogowym ) . W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1b, strażnicy miejscy są upoważnieni między innymi do używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu oraz żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie ( art 129b ust 3 pkt 3 i 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym ). Kontrola prowadzona jest w miejscach oznaczonych znakami D-51 zgodnie z    § 9 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków lokalizacji sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące oraz w czasie uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Policji.

 

Legalizacja urządzenia TruCam LTI 20-20 ważna od 28.04.2011 do 30.04.2012  otwórz

Legalizacja urządzenia TruCam LTI 20-20 ważna od 08.03.2012 do 31.03.2013  otwórz

Legalizacja urządzenia TruCam LTI 20-20 ważna od 13.11.2012 do 30.11.2013  otwórz 

Legalizacja urządzenia TruCam LTI 20-20 ważna od 06.12.2013 do 31.12.2014 otwórz

Legalizacja urządzenia MultaRadar CD ważna od dnia 06.08.2014 do 31.08.2015 otwórz

Legalizacja urządzenia MultaRadar CD ważna od dnia 11.02.2015 do 29.02.2016 otwórz