Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

DLACZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ POPIOŁU DO KONTENERA NA ŚMIECI

To co widać na załączonym zdjęciu to ...... kontener na śmieci. Zamieszczamy to zdjęcie ku przestrodze. Pojemnik, od którego mogły się zająć pobliskie zabudowania. Z głupoty i nie przestrzegania regulaminu może stać się wielka tragedia, w której ludzie tracą domy a nawet życie i zdrowie.
Ponadto Regulamin utrzymania czystości w gminie mówi:
§ 2. 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek
4) utrzymywania terenów, na których znajdują się urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz samych urządzeń w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym.