Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Środki przymusu

 

Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób

uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie o strażach gminnych.

 

Środkami przymusu bezpośredniego są:

 

  1. Siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony.

  2. Kajdanki.

  3. Pałki obronne wielofunkcyjne.

  4. Psy obronne.

  5. Paralizatory elektryczne.

  6. Ręczne miotacze gazu.